MYŠI

Aktívny ozón - Generátor ozónu 5-10G/050 s digitálnym časovačom
  • Kód: 050
  • Prepravná hmotnosť: 3kg
  • 20 Balení na sklade

432.00€ s DPH
360.00€ bez DPH

Pridať do košíku:          

Aktívny ozón - Generátor ozónu 5-10G/050 s digitálnym časovačom pre čistenie priestoru od baktérii korona, plesní, zápachu a samozrejme hlodavcov a kún, vrátane ich odplašenia.
 

Dvojitá keramicko hliniková doska Integrovaný sterilizátor Vzduchový ozonizátor čistič. 
Generátor ozónu 5-10/050 pre čistenie priestoru od baktérii, vírusov, pachov vrátane spoľahlivého odplašenia hlodavcov a kún, ktorý nemajú vôbec radi čisté prostredie + spoľahlivo odplaší aj hady s Vášho príbytku.

Digitálne ovládanie časovača, 3 hodiny časovač, od 15 minút do 3 hodín. 
Intervalová funkcia: 12-hodinový alebo 24-hodinový 
ozón nastaviteľný od 20% do 100% Vhodné na automatické nastavenie prevádzky. 

Oblasti využiteľnosti generátoru ozónu 
väčšie miestnosti, jedálne, kuchyne, haly, domy (aplikácia 60-120 minút)
odstraňovanie zápachu a ošetrenie vzduchu po požiaroch a povodniach v domoch
odstraňovanie patogénov, hmyzu a hlodavcov v starých domoch
odstraňovanie zápachu a ošetrenie stajní zvierat od patogénov
odstraňovanie zápachu a ošetrenie priestorov pre spracovanie potravín (mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny a pod.)
odstraňovanie zápachu v reštauráciách, baroch a kaviarňach (cigaretový dym)

Taktiež generátor ozónu veľmi vhodný na vyplašenie hadov a hlodavcov hlavne ak sa hady ukrývajú 
v dutinách domu
, kanalizácie alebo podkroví. Či starých budovách pod podlahou, či v stenách. 
Nie je vhodný na využite v exteriéri na vonkajšej ploche !

Profesionálny generátor ozónu modul pre rýchlejšie odstraňovanie patogénov a pachov pomocou „aktívneho kyslíka“ (O3), ktorý vytvára ozón až 10g/hod.
Generátor ozónu je určený pre ošetrenie väčších priestorov. Generátorom ozónu prechádza kyslík (O2), ktorý sa pomocou „tichých“ korona výbojov z časti premieňa na nestabilný ozón (O3). Ozón likviduje všetky patogény, zápachy a hmyz (roztoče, mole, a pod.), ktoré sa v danej miestnosti nachádzajú.

OZÓN = NAJÚČINNEJŠIA DEZINFEKCIA A DEZODORÁCIA

Ozón je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Je tvorený tromi atómami kyslíka (chemická značka - O3). Hovorí sa mu tiež „aktívny kyslík“. Molekula ozónu je veľmi nestabilná a po krátkej dobe sa rozpadá opäť na kyslík (O2). Ozón je preto neskladovateľný. Polčas rozpadu ozónu je závislý od tlaku a teploty prostredia. 
Ľudský čuch rozpozná typickú sviežu vôňu ozónu už pri veľmi nízkej koncentrácii. Slovo ozón znamená v gréčtine „voňať“. Bežne túto vôňu môžeme cítiť po búrke, pri zváraní elektrickým oblúkom, či pri kopírovacom stroji.

INFORMÁCIE O GENERÁTORE:
Technické údaje:
Výstup ozónu pre jeden modul:     10000 mg / h O3/hod (= 5-10g/hod)
Priechod vzduchu:         20 m3/min
Výstupný vysoký tlak:         5,5 ± 0,5KV
Vrátane časovača:        nastaviteľný od 15 minút do 3 hodín. 
Intervalová funkcia: 12-hodinový alebo 24-hodinový 
Hlučnosť:             40 dB
Spotreba elektrickej energie:     150 W (= cca 0,02€/hod)
Vstupné napätie:             230V
Spotreba prúdu:             menej ako 750 mA
Doporučený objem pre ošetrenie:     250 - 500 m3
CE certifikát
Materiál:             Metal + Plastic

APLIKÁCIA:
Pre domácnosti, autá, dielne, kôlne, kúpeľne, konferenčné miestnosti, sterilizáciu verejných miest, čistenie vzduchu.

VLASTNOSTI:
Ozón dezinfekcia sterilizačný stroj pre tovary používajúce princíp bleskového vypúšťania princípu ozónu do ovzdušia ako suroviny, plazivé vyprázdňovanie technológie trhajú uvoľňovanie vysokých koncentrácií ozónu, ozón je jedným z najsilnejších známych okysličovadla, v určitých koncentráciách, môže rýchlo zabiť vodu a vzduchu v rôznych škodlivých baktérií. Je rozpoznaná ako široké spektrum silného baktericídneho dezinfekčného prostriedku na svete.


OBLASTI VYUŽITEĽNOSTI GENERÁTORU OZÓNU: 
väčšie miestnosti, jedálne, kuchyne, haly, domy aplikácia 60-120(180) minút,
odstraňovanie zápachu a ošetrenie vzduchu po požiaroch a povodniach v domoch,
odstraňovanie patogénov, hmyzu a hlodavcov v starých domoch,
odstraňovanie zápachu a ošetrenie stajní zvierat od patogénov,
odstraňovanie zápachu a ošetrenie priestorov pre spracovanie potravín (mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny a pod.),
odstraňovanie zápachu v reštauráciách, baroch a kaviarňach (cigaretový dym),
čistenie automobilov od bakteriálnych infekcii a plesní, zápachu.


VÝHODY KÚPY GENERÁTORU OZÓNU: 
jednorazová investícia,
kompaktnosť a mobilita generátoru ozónu (malé rozmery, nízka váha),
bez údržbová prevádzka (žiadne náplne ani ďalšia chémia),
nezanecháva po sebe žiadne odpadné látky,
nízka spotreba el. energie a tichý chod,
vysoký priechod vzduchu = vysoká produkcia ozónu,

ŽIVOTNOSŤ GENERÁTORU OZÓNU: 
Vo vnútri generátoru ozónu je špeciálna keramická doska so životnosťou 5000 - 7000 hodín prevádzky, čo je dostatočne dlhá doba, aby došlo k jej „vybitiu“. Pokiaľ napriek tomu doska počtom využitých hodín znížila svoj výkon, máme náhradné v cene do 40€.
Náš generátor ozónu neobsahuje žiadnu UV lampu, ktorá významne znižuje životnosť prístrojov.

SKRÁTENÝ POSTUP POUŽITIA: 
Generátor ozónu umiestnite do priestoru, ktorý chcete ošetriť a zapojte ho do zásuvky pre 230V.
Dôkladne uzavrite všetky okná a dvere.
Na časovači nastavte požadovaný čas pre ošetrenie, generátor ozónu začne vytvárať ozón.
Opustite priestor!
Po vypršaní času pre ošetrenie počkajte ešte aspoň 40 minút, než sa budete môcť do miestnosti vrátiť.
Vyvetrajte miestnosť.
V prípade, že zápach pretrváva, proces zopakujte. Poprípade využívajte automatyku časovača. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Generátor ozónu nesmie byť používaný v prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín!
Generátor ozónu nenahradzuje umývanie, vysávanie, pranie či tepovanie (teda žiadne mechanické čistenie). Preto aby ozón správne pôsobil, je potrebné pred jeho použitím očistiť mechanicky všetky nečistoty na ošetrovaných plochách.
Generátor ozónu je určený výhradne na ošetrenie vzduchu, nie vody.
Nikdy nepoužívajte generátor ozónu v nadmerne vlhkom interiéri (napr. čistenie poťahov áut mokrou cestou). Najskôr nechajte interiér poriadne preschnúť. Nadmerná vzdušná vlhkosť by mohla byť zdrojom korózie výbojovej dosky generátoru ozónu, došlo by k skráteniu životnosti generátoru a k možnej tvorbe oxidu dusíka a kyseliny dusičnej!

BEZPEČNOSŤ
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom ! 
• Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.     
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu sa obráťte na službu starostlivosti o našich zákazníkov a nechajte si zariadenie skontrolovať.
• Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať ľahko prístupné na okamžité použitie.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

SÚLAD SO SMERNICAMI
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Porovnanie generátorov ozónu s ionizátormi a čističkami vzduchu:
Generátor ozónu by sa nemal zamieňať s čističkou vzduchu alebo ionizátorom, pretože ide o zariadenie pracujúce na úplne inom princípe.
Vzduch ošetrený bežnou čističkou vzduchu aj naďalej obsahuje baktérie, vírusy a plesne. V protiklade s tým ozón ničí všetky zárodky mikroorganizmov a sekundárnym efektom oxidácie ozónom je aj likvidácia zápachov.
Ionizátor je zariadenie, ktoré pomocou elektrického výboja ionizuje vzduch. To znamená, že v ňom zvyšuje množstvo záporných iónov. Dostatočné množstvo týchto iónov môže mať pozitívny vplyv napríklad na kvalitu dýchania (lepšie okysličená krv) a na psychiku (viac duševnej energie, lepšia nálada). Ionizátor neničí baktérie, vírusy ani pliesne.
Generátor ozónu nie je ani čistička vzduchu, ani ionizátor.
Kód tovaru: -050-aktívny-ozon-generator-ozónu-5-10g/050

Tento produkt bol pridaný dňa 12. máj 2020.