ZVER
Elektrický plot SVINA RB 167A LEDS Select NEW-802.
  • Kód: 802
  • Prepravná hmotnosť: 3kg
  • 28 Balení na sklade

260.00€ s DPH
216.67€ bez DPH

Pridať do košíku:          

Tento generátor VN napätia je vhodný pre širokú škálu zvierat. Externe silný sieťový impulzný prístroj pre veľké vzdialenosti. Max napätie 9900V. Zariadenie je vhodné na ohrady pre kravy, svine, kone, zajace vrátane psov. Vhodný pre dlhé ohrady do 120km, má 2 samostatné výstupy pre rôzne druhy zvierat podľa citlivosti na elektrické impulzy. Zariadenie odplaší aj divu zver, aby nevnikla na Váš pozemok, záhradu či pole.

Ku generátoru si len dokúpite ocelové lanko o hrúbke 1-2mm a ním obtiahnete Váš pozemok. 

Najčastejšie riešenie pre výstavbu ohrady je v súčasnosti elektrická ohrada. Hlavným dôvodom pre jej výber sú porovnateľné náklady s klasickou neelektrickou ohradou, uľahčenie práce chovateľov a ochrana úrody, či majetku. Správna inštalácia elektrickej ohrady spoľahlivo zabezpečí a nahradí klasické pletivo, ostnatý drôt, alebo ohradenie z dreva.
Pri vybudovaných ohradách sa však stále vyskytujú chyby, ktorým sa však dá jednoducho.
Výstupné napätie: pri 500R je 5360V.
Spotreba: 65mA.
Hmotnosť samotného zariadenia: 2,7Kg.
K zariadeniu je nutné dokúpiť vodiacu elektrickú pásku.
Nabíjacia energia 6,0 J, max vybíjanie energia 3,8 J.

AKO NA TO?
Pred začatím „pastvinovej“ sezóny je nutné opticky skontrolovať všetky súčasti eklektického ohradenia. Je treba vedieť, že zvieratá sa každoročne a opätovne oboznamujú s elektrickým ohradením, preto musí byť v 100% stave.
Samotnej elektrickej ohrade dodávajú „život“ moderné plne elektronické impulzné zdroje, ktoré nevyžadujú žiadnu údržbu.
TIP Z PRAXE
Pravidelne kontrolujte všetky káble, spojky a svorky, či nie sú zhrdzavené. Elektrické ohrady sú v zime vystavené extrémnym vplyvom počasia, preto je nutné ich na jar kontrolovať, zvlášť vtedy ak nie sú vybudované profesionálnou firmou. Kontrola ohrady prevádzkovateľom je však vždy potrebná. V prípade, že sa sú stĺpy ohradenia poškodené, alebo inak nestabilné, je nutná ich výmena. Straty napätia na ohradení, ktoré sú ťažko rozpoznateľné, môžu byť spôsobené samotnými izolátormi. Poškodený izolátor môže iskriť (aj pukať), v horšom prípade prerážať, čo spôsobuje stratu napätia a preto je nutná ich jednotlivá kontrola. Na hľadanie chýb sa dnes však dajú použiť moderné prístroje. Najťažšie chyby, ktoré sa ťažko hľadajú, sa môžu vyskytnúť na vodičoch ohrady. V lankách, lanách, či páskach, môže byť zlomený skrytý drôtik, ktorý spôsobuje iskrenie (pukanie) a pokles napätia. Na odhalenie takýchto chýb slúži digitálny voltmeter, ktorý dokáže simulovať kontakt zvieraťa s elektrickým ohadením a preto vieme určiť zle vodivé drôty.
Každé pukanie, alebo iskrenie stupňujú problémy na elektrickom ohradení, čo spôsobuje, že ohradenie stráca svoju funkciu. Aby zas plnilo ochrannú funkciu je nutné všetky závady odstrániť.

V Nemecku neexistuje predpísané ochranné napätie pre elektrické ohrady, ale odporučenie, že v každom bode elektrickej ohrady musí byť minimálne 2000 V (voltov). Zo skúseností však vieme, že napätie by nemalo poklesnúť pod 3000 V (voltov). Pre kritické zvieratá, zvlášť v suchých podnebiach, je potrebné napätie od 4000 do 5000 Voltov. Vyššie napätie nemá žiadne ďalšie použitie ani odstrašujúci účinok.
Aby elektrická ohrada plnila svoj účel je dôležité kontrolovať jej napätie. Vhodný na kontrolu odhaľovanie chýb je už spomínaný digitálny voltmeter, alebo minimálne diódový osemstupňový skúšač, ktorý meria napätie a kontroluje stav uzemnenia.

Udržať mladý dobytok, ak má nedostatok vody a jedla je v zle fungujúcej elektrickej ohrade veľmi obtiažne.

Správne nainštalovaný elektrické ohradníky je najúčinnejšie riešenie používa na ochranu plodín proti voľne žijúcich zvierat. To môže byť použitý pre ochranu plodín, sady, škôlok eliminovať lov zranenia.
Wild pri hľadaní potravy často drancovať a ničiť veľké plochy zemiakov, kukurice a ďalších plodín. Made straty sú teda zvyčajne nie je potrebné urobiť.

Plot 
2. Energizer
Voľne žijúce zvieratá vyžadujú väčšiu svetlú výšku ako domáce zvieratá, pretože ich srsť a hrubé kože je špeciálny typ izolácie.
Pre napájanie ploty, ktoré slúžia ako ochrana proti diviakov sa odporúča elektryzatory pulzného energie najmenej 4J. Takéto elektryzatorów zahŕňajú:
Napájaný zo siete: CLOS 2000 SECUR 2000 SECUR 2500, SECUR 2.600 HTE podobne.
Batérií napájaný alebo batérie Secure Secure 300 500, atď. Elektryzatory sú ideálne pre napájanie veľkých ploty vzdialený od siete.
3. Fence
Stavba plotu pre diviaky by mala byť pevná a stabilná. Pre stavbu plotu, je najlepšie použiť drevené stĺpiky, navyše zosilnený v rohoch plotu. V riadku plotu namiesto drevených kolov môžete tiež použiť laminátové tyče.
Uistite sa, že používať vhodné izolátory. Káble možno spustiť v dvoch alebo troch vodivých liniek.
V prípade tejto zóny musí byť spustený pri 50 a 25 cm u troch z výšky 75, 45 a 25 cm.

Plot proti dzikom
Stavba plotu mali použiť drôt s priemerom 2 mm. Pozinkovaný drôt zabezpečuje trvanlivosť a odolnosť vodivých liniek na poveternostných podmienkach. Veľmi dobré výsledky poskytuje tiež použitie povrazcov, ktoré sú viac odolné a lepšie vidieť zvierat. Keď sa zviera dostane do kontaktu so sprievodcom a trpí elektrickým prúdom, okamžite spájajú s drôtmi, ktoré práve dotýkala.
Káble po inštalácii sa napnú tak, aby ste sa nedotkli vegetácie alebo zo zeme. To možno vykonať pomocou volantu a napätie na vodiči dostupné v našej ponuke.

Ostnatý drôt
Poznámka: V prípade výpadku napájania, ostnatý drôt môže pôsobiť ako ďalšia prekážka diviakov, jeleňov, srnčej a daniele. Ďalšie oplotenie s ostnatým drôtom, nemôže byť pripojený k energizéry, alebo prísť do kontaktu s vodivými riadkových impulzov.
4. Krajina
Uzemnenie je dôležitou súčasťou obvodu, ktorý umožňuje spätné impulz prechádzajúcej zvieraťa v priebehu styku s káblom. Keď sa zviera dotkne oplotenia, bude impulz "k dispozícii" v tomto bode ujsť zviera, na zemi a na zemi, a tak zavrel cestu späť do Energizer. Uzemnenie byť vždy pripojený k zodpovedajúcim konektorom na Energizer. Pri aplikácii elektryzatorów silu pulzu vyššie 4J, odporúča sa použiť ďalšie uzemňovacie elektródy, aby sa zvýšila účinnosť príjmu impulzy.
V dobách sucha účinnosti nedosahuje zeminy, najlepšie inštalované tak groundbeds dĺžke asi 1 m.
ochrana plodín
5. Vplyv na rast vegetácie na poklese v účinnosti zariadení
Plocha pod a blízkosti plotu by mali byť udržiavané v čistote. Porast dotýka plotu následok zvodového prúdu, a tým aj účinnosť plotu. Strong elektryzatory sila impulzu viac ako 6 J spôsobí mierne pálenie vegetácie pod plotom, ale nie "vyrovnať" s krovia alebo konáre stromov.
Tento produkt bol pridaný dňa 06. september 2015.